Promoció econòmica
Estat de la línia de treball: vigent

La Diputació de Girona, a través de l’Àrea de Promoció Econòmica, té com a línia d’actuació prioritària la col·laboració en projectes relacionats amb el foment de l’ocupació i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis del seu àmbit territorial.
En aquest marc d’actuació, la Diputació compta amb la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica per millorar la capacitació dels municipis i les comarques en la realització de polítiques locals de promoció econòmica.
L’adhesió de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon a la XSLPE té la finalitat d’afavorir la millora de les accions de promoció econòmica als sis municipis que configuren el seu àmbit territorial.

Coneix la Vall
Benvinguts a la vall de Camprodon
Benvinguts a la vall de Camprodon
Batecs de la Vall
POCTEFA - PATRIMC@T
PATRIMC@T projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

PATRIMC@T proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).
Accessos directes
Què t'ha semblat la web?
Enviar