Medio montano

Correspon a la muntanya mitjana formada bàsicament per rouredes, fagedes i vernedes i la vida als sotaboscs.

Les rouredes de roure de fulla gran viuen al voltant dels 1000m d’altitud. Els roures ( Quercus petraea ) es caracteritzen per a tenir unes grans fulles (tal com indica el seu nom) que poden fer entre 10 i 15 cm i els arbres poden arribar a fer entre 10 a 25m d’alçada. En els estrats arbustiu i herbacis podem trobar-hi una gran varietat d’espècies.
Les fagedes són boscos típics de les vessants obagues de les regions plujoses amb ambients permanentment humits.El faig (Fagus sylvatica) és un arbre que a la primavera desplega un fullatge espectacular que ensombreix el sotabosc on només hi creixeran les plantes herbàcies que els agradi la foscor. A la tardor la fageda es tenyeix d’una variada gamma de colors torrats, marronosos i ocres.Algunes de les plantes que podem trobar al sotabosc són: l’el.lèbor verd (Helleborus viridis), la viola boscana (Viola sylvestris), l’herba fetgera (Anemone hepatica), la prímula (Primula veris),...Pel que fa a la fauna viuen a la fageda el senglar (Sus scrofa), el pit-roig (Erithacus rubecula), la salamandra (Salamandra salamandra), la merla (Turdus merula) entre d’altres.Les zones amb cursos d’aigua permeten l’existència dels boscos de ribera constituïts per verns (Alnus glutinosa), freixes (Fraxinus excelsior), salzes (Salix alba), ...Aquestes zones són molt riques en fauna lligada a la necessitat d’aigua, com poden ser amfibis, mamífers, rèptils i aus. Actualment en els boscos de ribera hi trobem una gran quantitat d’espècies vegetals introduïdes: l’acàcia o robinia (Robinia pseudoacacia), les nyàmeres (Helianthus tuberosus) una planta amb flor groga semblant a un gira-sol, i d’altres que competeixen amb les del país i s’escampen per les ribes dels nostres rius.
descoberta_modernisme.pdf

Conoce el Valle
Bienvenido a la Vall de Camprodon
Patrocinadores / Anunciantes
Temporadas Gastronómicas
Descubre las especialidades de los retaurantes del valle
Accesos directos
Qué te ha parecido la web?
Enviar