Mancomunitat Àrees de treball/projectes

Àrees de Gestió

Àrea de Secretaria i Intervenció
Concertar cita prèvia
Telf. +0034.972.740.936
mancomunitat@valldecamprodon.org


Àrea de Promoció Econòmica
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 10 a 14 hores. 
Telf. +0034.972.740.936
mancomunitat@valldecamprodon.org
 
Àrea de Turisme i Comunicació
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 10 a 14 hores.
Telf. +0034.972.740.936
turisme@valldecamprodon.org
 
Àrea de Desenvolupament Rural, Territori i Paisatge
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 10 a 14 hores.
Telf. +0034.972.740.936
desenvolupamentrural@valldecamprodon.orgProjectes de treball

 

POCTEFA - PATRIMC@T: El patrimoni militar de la Vall de Camprodon

Estat de la línia de treball: vigent, pròrroga de finalització any 2020.

El projecte PATRIMC@T està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L'objectiu del POCTEFA es reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. El seu ajut es concentra en el desenvolupament d'activitats econòmiques, socials i medioambientals transfrontereres a través d'estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.

El proyecto PATRIMC@T ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.

Le projet PATRIMC@T a été cofinancé à hauteur de 65% par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) au travers du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace frontalier Espagne-France-Andorre. Son aide est concentrée sur le développement d’activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières au travers de stratégies conjointes qui favorisent le développement durable du territoire.

Promoció econòmica

Estat de la línia de treball: vigent

La Diputació de Girona, a través de l’Àrea de Promoció Econòmica, té com a línia d’actuació prioritària la col·laboració en projectes relacionats amb el foment de l’ocupació i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels municipis del seu àmbit territorial.
En aquest marc d’actuació, la Diputació compta amb la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica per millorar la capacitació dels municipis i les comarques en la realització de polítiques locals de promoció econòmica.
L’adhesió de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon a la XSLPE té la finalitat d’afavorir la millora de les accions de promoció econòmica als sis municipis que configuren el seu àmbit territorial.

Carta del paisatge

Estat de la línia de treball: vigent / pendent accions.

La Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon és un document estratègic per a la protecció i el desenvolupament del territori de la Vall al qual s’ha arribat mitjançant un pacte col·lectiu entre els diferents agents que el gestionen. El seu contingut expressa la voluntat compartida de treballar per al desplegament racional de les activitats econòmiques que s’hi donen, tenint en compte la sostenibilitat de les iniciatives i el seu impacte sobre el paisatge, donant pautes per a la seva ordenació i plantejant accions específiques que, per si soles, han de conduir a la millora de l’entorn. En el cas de la Vall de Camprodon, es tracta de la primera carta del paisatge que s’elabora a les comarques de muntanya de Catalunya, fet que la converteix en un referent al nostrepaís.

200909_CARTA_PAISATGE.pdf

País d’Art i Història Transfronterer

Estat de la línia de treball: vigent

El País d'Art i d'Història Transfronterer de les Valls Catalanes Tec i del Ter és un projecte cultural que pretén recuperar i revaloritzar el patrimoni a partir dels seus múltiples elements i sensibilitzar respecte a la qualitat arquitectural, urbanística i paisatgística del seu territori.
L'àmbit territorial del País d'Art i d'Història Transfronterer de les Valls Catalanes Tec i del Ter comprèn 24 municipis francesos (de les comarques del Vallespir i el Rosselló) i 7 municipis catalans (la Vall de Camprodon i Sant Joan de les Abadesses). Tots 31 municipis comparteixen el distintiu que el Ministeri de Cultura i Comunicació de França, va atorgar el 19 de novembre de 2009 a la candidatura presentada al label francès Ciutats i Països d'Art i d'Història.

Projecte de desenvolupament rural integral

Estat de la línia de treball: vigent

Des de desembre de 2008 fins a juliol de 2013, l'AODL de Desenvolupament Rural de la Vall de Camprodon desenvolupa un projecte de desenvolupament rural integrat a la Vall de Camprodon. Les accions realitzades en aquest període de temps han estat subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançades pel Fons Social Europeu.

La Mancomunitat de la Vall de Camprodon, tot i la finalització del període de subvenció, continua treballant i desenvolupant les línies estratègiques d'acció del Pla de Treball de Desenvolupament Rural a la Vall de Camprodon, fins a dia d'avui, a través de l'Àrea tècnica de desenvolupament rural, territori i paisatge.
Coneix la Vall
Benvinguts a la vall de Camprodon
Benvinguts a la vall de Camprodon
Batecs de la Vall
POCTEFA - PATRIMC@T
PATRIMC@T projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

PATRIMC@T proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).
Accessos directes
Què t'ha semblat la web?
Enviar