Fotografia Bases XVIII CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA VALL DE CAMPRODON MEMORIAL PERE IGNASI ISERN
BASES ÚNIQUES

La Mancomunitat de la Vall de Camprodon enguany convoca una edició del Concurs de Fotografia de la Vall de Camprodon. Memorial Pere Ignasi Isern, adaptada a la situació actual. Aquest 2020 es presenta un Concurs Fotogràfic, obert al públic a partir dels 12 anys, amb l’esperit de destacar fotogràficament el paisatge i el patrimoni natural, cultural i social de la nostra Vall.

Veure totes les bases a "Més informació" o en el pdf adjunt.


 

BASES ÚNIQUES

La Mancomunitat de la Vall de Camprodon enguany convoca una edició del Concurs de Fotografia de la Vall de Camprodon. Memorial Pere Ignasi Isern, adaptada a la situació actual per la Covid-19. Aquest 2020 es presenta un Concurs Fotogràfic obert al públic a partir dels 12 anys, amb l’esperit de destacar fotogràficament el paisatge i el patrimoni natural, cultural i social de la nostra Vall. La participació serà exclusivament telemàtica a través de la plataforma del Concurs, que s´activarà a partir del 28 d´octubre, moment d´inici de les inscripcions.

L´Organització està pendent en tot moment de l’evolució de l’emergència sanitària i de les mesures de prevenció i actuarà seguint les indicacions marcades per les Administracions competents. Totes les informacions i modificacions que vagin sorgint es publicaran pels canals oficials del Concurs.

1. Aquest Concurs és obert a tots els públics, a partir dels 12 anys. Les fotografies inscrites es valoraran segons les edats dels participants, en dues categories: la jove, de 12 a 17 anys; i la d’adults, a partir de 18 anys.

2. Cada fotografia participant ha de ser inscrita únicament a través de
http://concurs.valldecamprodon.org dins del termini establert: el tancament de les inscripcions es farà el 8 de desembre de 2020, a mitjanit (no prorrogable).

3. En el formulari d’inscripció per a cada una de les fotografies, els autors hauran d’omplir els camps obligatoris de dades personals, dades tècniques, i la declaració, acceptació i autoritzacions a fi de tramitar correctament la participació en el Concurs.

4. Cada participant podrà presentar un màxim de 10 fotografies relacionades amb el paisatge i el patrimoni natural, cultural i social que trobem a la Vall de Camprodon.

5. Les fotografies poden fer-se amb càmera digital i amb mòbil. Si es fa un retoc, ha de ser el bàsic: lluminositat, contrast, enfocament, etc. afectant la fotografia per igual, i en cap cas s’acceptaran retocs puntuals, clonacions.

6. Votació popular: els membres del Jurat escolliran 30 fotografies i s’obrirà una votació popular del 14 al 20 de desembre de 2020, d’aquestes fotografies seleccionades. D’entre les 10 fotografies més votades, el Jurat escollirà la que obtindrà el premi especial del Concurs.

7. Els premis seran escollits pels membres del Jurat. Els guanyadors rebran un avís directament des de l’Organització del Concurs a partir del 21 de desembre de 2020.

8. Les fotografies guanyadores i els seus autors, seran publicats en els materials i canals de difusió del Concurs i de l’Organització.

9. L’entitat organitzadora del Concurs podrà conservar les obres presentades, i fer ús de les fotografies premiades amb finalitats promocionals i culturals, sempre que es citi el nom de l´autor/a en materials gràfics i digitals de difusió del Concurs de Fotografia de la Vall de Camprodon.

10. Els autors assumeixen la responsabilitat de l’autoria i originalitat de les imatges enviades, així com del seu contingut.

11. En cas que els participants no siguin autors de les obres, recau en ells la responsabilitat directa dels danys i perjudicis que es puguin derivar per reclamacions dels autors originals.

12. El Concurs es regeix pel codi ètic de la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura.

13. Les dades dels participants s’incorporaran a un fitxer creat per l’Organització i el seu nom es publicarà en els respectius mitjans de comunicació com a resultats del Concurs. Aquestes dades personals estan protegides d’acord amb les disposicions previstes per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

14. El Jurat estarà format per persones relacionades amb el món de la fotografia.

15. La participació en el Concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i la resolució del Jurat  serà inapel·lable.

16. L’Organització es reserva el dret de resoldre els casos no previstos en aquestes bases.

17. Enguany els premis i l´acte d´entrega dels mateixos, s’informarà del seu contingut i de la data definitiva tan aviat com sigui possible, conforme l´evolució de la situació actual i de les indicacions marcades per les Administracions competents.

18. Donada l’excepcionalitat de l’any en curs, en la celebració del Concurs de Fotografia de la Vall de Camprodon es seguiran les mesures de seguretat vigents segons la normativa per a la Covid-19 que l’Organització detallarà i portarà a terme.


Bases_Concurs_fotovdc2020.pdf

Coneix la Vall
Benvinguts a la vall de Camprodon
Benvinguts a la vall de Camprodon
Batecs de la Vall
POCTEFA - PATRIMC@T
PATRIMC@T projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

PATRIMC@T proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).
Accessos directes
Què t´ha semblat la web?
Enviar