Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon
La Carta del Paisatge és un document de caràcter públic i de compromís a favor del paisatge on les parts signants es comprometen davant la societat a formar part d’un projecte col·lectiu i a treballar en conseqüència per a assolir els compromisos signats.
La Mancomunitat de la Vall de Camprodon promou la Carta del Paisatge, des del seu inici, incentivant el procés de concertació amb la resta d’agents i ciutadans i ciutadanes així com la coordinació de les diferents parts per assolir finalment la signatura del present document de consens de la Carta del Paisatge.
La signatura de la Carta del Paisatge és un procediment que requereix d’un procés participació, de concertació, que ha constat de tres fases principals: l'elaboració de la diagnosi, la definició dels objectius de qualitat paisatgística, i la gestió del programa de gestió del paisatge.

Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon

Coneix la Vall
Benvinguts a la vall de Camprodon
Benvinguts a la vall de Camprodon
Batecs de la Vall
POCTEFA - PATRIMC@T
PATRIMC@T projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

PATRIMC@T proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).
Accessos directes
Què t'ha semblat la web?
Enviar