Paisatge
El Conveni europeu del paisatge, defineix paisatge com aquella àrea, tal com la percep la població, el caràcter de la qual és resultat de la interacció de factors naturals i/o humans.

La Carta del Paisatge

La Carta del Paisatge de la Vall de Camprodon és un document estratègic per a la protecció i el desenvolupament del territori de la Vall al qual s’ha arribat mitjançant un pacte col·lectiu entre els diferents agents que el gestionen.

El seu contingut expressa la voluntat compartida de treballar per al desplegament racional de les activitats econòmiques que s’hi donen, tenint en compte la sostenibilitat de les iniciatives i el seu impacte sobre el paisatge, donant pautes per a la seva ordenació i plantejant accions específiques que, per si soles, han de conduir a la millora de l’entorn.

En el cas de la Vall de Camprodon, es tracta de la primera carta del paisatge que s’elabora a les comarques de muntanya de Catalunya, fet que la converteix en un referent al nostre país
Coneix la Vall
Benvinguts a la vall de Camprodon
Benvinguts a la vall de Camprodon
Batecs de la Vall
POCTEFA - PATRIMC@T
PATRIMC@T projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

PATRIMC@T proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).
Accessos directes
Què t'ha semblat la web?
Enviar