Noticia INFORMACIÓ de l´Agència Catalana deTurisme i de la Direcció General de Turisme de Catalunya
Recull de l´espai dirigit als professionals del sector turístic per facilitar informació d’interès i actualitzada de l’Agència Catalana de Turisme i la Direcció General de Turisme: entreu a la pestanya "Més informació" i "Website".


 


Mesures econòmiques de suport al sector turístic


Generalitat de Cataluya


NOU Anunci d’uns ajuts per valor de 5 milions d’euros dirigits a microempreses i autònoms per al mateniment de l’ocupació (es podran tramitar properament) 27/05/2020
 

Pla de xoc per a l’ocupació de 59 milions d’euros destinat a pimes, autònoms, cooperatives, empreses de l’economia social i administracions locals 06/05/2020
 

-Ajut de 3,5 milions d’euros per donar suport a autònoms i microempreses del sector turístic afectades per la COVID-19  13/04/2020


-Anunci de reducció del cànon de l’aigua a establiments hotelers, càmpings i altres allotjaments de curta durada pel període de l’1 d’abril al 31 de desembre de 2020 10/04/2020
 

-Línia de préstecs per a autònoms i empreses afectats per la crisi de la COVID-19 07/04/2020


Mesures de la Generalitat de Catalunya per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19


Govern espanyol


NOU Acord pel qual s’estableix un ajornament de les obligacions tributàries per a pimes i autònoms 28/05/2020


-Publicació al BOE de mesures socials en defensa de l’ocupació (s’allarga el termini dels ERTE per força major fins el 30 de juny) 13/05/2020


-Publicació al BOE de les noves mesures urgents complementàries per recolzar l’economia i el treball en el marc de la COVID-19 22/04/2020


Mesures econòmiques i socials en la crisi de la COVID-19 22/04/2020


Publicació al BOE de les mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 17/03/2020


-Anunci del pla de mesures econòmiques per import de 18.225 milions d’euros per mitigar l’impacte de la COVID-19 12/03/2020


-Publicació al BOE de les mesures urgents adoptades per donar resposta a l’impacte econòmic de la COVID-19 12/03/2020


-Prestació per cessament d’activitat de treballadors autònoms – SEPE


Línia Avals ICO:


-Publicació al BOE de la posada en marxa del quart tram de la línia d’avals de l’ICO a petites i mitjanes empreses i autònoms afectats per les conseqüències econòmiques de la COVID-19 20/05/2020
 

        Acord per activar un nou tram de la línia d’avals de 20.000 milions d’euros 20/05/2020
        Activada la quarta línia d’avals prevista en el Reial Decret Llei 8/2020 21/05/2020

 


Documentació d’interès

Informes:

Informe socioeconòmic. Mercats emissors de turisme. 9 de juny de 2020

Seguiment de l’impacte de la COVID-19 en l’activitat turística a Catalunya. 2 de juny de 2020

Informe socioeconòmic. Mercats emissors de turisme. 26 de maig de 2020

Seguiment de l’impacte de la COVID-19 en l’activitat turística a Catalunya. 18 de maig de 2020

Informe socioeconòmic. Mercats emissors de turisme. 12 de maig de 2020

Seguiment de l’impacte de la COVID-19 en l’activitat turística a Catalunya. 4 de maig de 2020

Informe socioeconòmic. Mercats emissors de turisme. 28 d’abril de 2020

Informe socioeconòmic. Mercats emissors de turisme. 21 d’abril de 2020

Seguiment de l’impacte de la COVID-19 en l’activitat turística a Catalunya. 17 d’abril de 2020

Informe socioeconòmic. Mercats emissors de turisme. 14 d’abril de 2020

Seguiment de l’impacte de la COVID-19 en l’activitat turística a Catalunya. 9 d’abril de 2020

Informe socioeconòmic. Mercats emissors de turisme. 7 d’abril de 2020

Seguiment de l’impacte de la COVID-19 en l’activitat turística a Catalunya. 3 d’abril de 2020.

Seguiment de l’impacte de la COVID-19 en l’activitat turística a Catalunya. 27 de març de 2020.

Seguiment de l’impacte de la COVID-19 en l’activitat turística a Catalunya. 20 de març de 2020. Estudis de la situació del sector davant els efectes de la COVID-19 

Resultats de l’enquesta sobre la intenció de viatjar dels turistes belgues realitzada per Travelmedia (Goodbye.be) 04/05/2020


Resultats de l’enquesta sobre la intenció de viatjar dels turistes dels Països Baixos realitzada per ANWB 04/05/2020


Landing específica amb l’històric de tots els estudis 


Allotjaments turístics


-Ordre TMA/305/2020, de 30 de març, per la qual s’actualitza la llista d’allotjaments turístics declarats serveis essencials en l’ordre 30/03/2020


-Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, per la qual es declaren els serveis essencials a determinats allotjaments turístics i s’adopten disposicions complementàries 23/03/2020


-Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspensió d’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic 19/03/2020


Recomanacions i guies per als treballadors del sector turístic 


–Guies i protocols de l’ICTE per a la reducció del contagi pel Coronavirus SARS-CoV-2 en diferents subsectors turístics 14/05/2020


-Missatge per a les oficines de turisme de Catalunya 27/04/2020


-Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir degut a la COVID-19 – Consell de Relacions Laborals de Catalunya 12/04/2020


-Guia de bones pràctiques per als establiments i treballadors del sector turístic – Ministeri de Sanitat i Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme  30/03/2020


-Missatge per a professionals del sector turístic 30/03/2020 


-Missatge per als afiliats/des de l’Agència Catalana de Turisme 30/03/2020


Viatges 


Ordre TMA/419/2020, de 18 de maig, per la qual s’actualitzen les mesures en matèria d’ordenació general de la navegació marítima adoptades durant l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 20/05/2020


-Directrius sobre la restauració progressiva dels serveis de transport i la connectivitat. Comissió Europea 13/05/2020


Ordre INT/401/2020, de 12 de maig, per la qual es restableixen temporalment els controls en les fronteres interiors tant marítimes com aèries, incloent l’espai Schengen, permetent l’entrada només a ciutadans espanyols i aquells que acreditin ser residents o motius laborals 12/05/2020


Ordre SND/403/2020, de 11 de maig per la qual les persones que arribin a Espanya provinents d’un altre país hauran de passar una quarentena de 14 dies  12/05/2020


-Ordre INT/409/2020, de 14 de maig, per la qual es prorroga la restricció temporal dels viatges des de tercers països a la UE i països associats a l’espai Schengen 15/05/2020


-Avís a les persones que tinguin contractats viatges a zones afectades pel coronavirus (COVID-19) i altres afectacions als consumidors 16/04/2020


-Missatge per a turistes 30/03/2020


Recursos per a les empreses i entitats


-Descarrega’t els cartells informatius de mesures d’higiene i prevenció – Departament de SalutAltres informacions d’interès


– Ordre per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla cap a la transició cap a una nova normalitat. Turisme articles 15-16/26-28/33-37/44-47 11/05/2020


Ordre per la qual es determinen les condicions de desenvolupament de les activitats d’hostaleria i restauració, entre d’altres 07/05/2020


-Preguntes freqüents sobre el confinament segons les regions sanitàries. Departament d’Interior 11/05/2020


-El Govern espanyol aprova un pla de desescalada que es prolongarà fins a finals de juny 29/04/2020


ACTUALITZACIÓ Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de marzo 25/05/2020


–Recull de les mesures adoptades pel govern de l’Estat 

 


Consultes i atenció a les empreses Hola! – Servei d’atenció al sector turístic de l’Agència Catalana de Turisme

Contacte: Ae hola.act@gencat.cat T. +34 935 19 41 07

Coneix la Vall
Benvinguts a la vall de Camprodon
Benvinguts a la vall de Camprodon
Batecs de la Vall
POCTEFA - PATRIMC@T
PATRIMC@T projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

PATRIMC@T proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).
Accessos directes
Què t´ha semblat la web?
Enviar