CANVI DE DATA - Presentació a Molló - Cartografia del patrimoni militar de la Vall de Camprodon, del segle XX
El pròxim diumenge 17 de febrer de 2019, en el marc del programa d’actes commemoratius del 80è aniversari del final de la Guerra Civil i la Retirada a Molló, es presentarà la “Cartografia del patrimoni militar de la Vall de Camprodon, del segle XX”, a les 11:30 hores, a la Sala polivalent de l’Ajuntament de Molló.

Podeu trobar tots els detals, entrant a "Més informació".


Cartografia del patrimoni militar de la Vall de Camprodon,
del segle XX

 
El pròxim diumenge 17 de febrer de 2019, en el marc del programa d’actes commemoratius del 80è aniversari del final de la Guerra Civil i la Retirada a Molló, es presentarà la “Cartografia del patrimoni militar de la Vall de Camprodon, del segle XX”, a les 11:30 hores, a la Sala polivalent de l’Ajuntament de Molló.
 
La “Cartografia del patrimoni militar de la Vall de Camprodon, del segle XX” realitzada per la tècnica del projecte “El Patrimoni Militar de la Vall de Camprodon”, Alícia Guillaumes, que s’està desenvolupant la Mancomunitat de la Vall de Camprodon en el marc del projecte EFA045/15 PATRIMC@T POCTEFA 2014-2020 Fons Europeus de Desenvolupament Regional. El projecte PATRIMC@T està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).
L’objectiu del POCTEFA es reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. El seu ajut es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d'estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.  


Cartografia del patrimonio militar del Valle de Camprodon,
del siglo XX

 
El próximo domingo de febrero de 2019, en el marco del programa de actos commemorativos del 80 aniversario del final de la Guerra Civil y la Retirada a Molló, se presentará la “Cartografia del patrimonio militar del Valle de Camprodon, del siglo XX”, a las 11:30 horas, en la Sala polivalente del Ayuntamiento de Molló.
 
La “Cartografia del patrimonio militar del Valle de Camprodon, del siglo XX” realizada por la técnica del proyecto “El Patrimonio Militar del Valle de Camprodon”, Alícia Guillaumes, desarrollador por la Mancomunitat de la Vall de Camprodon en el marco del proyecto EFA045/15 PATRIMC@T POCTEFA 2014-2020 Fodo Europeo de Desarrollo Regional. El proyecto PATRIMC@T ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).
El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.
 
Cartell


Nota de premsa _ Català


Nota de premsa_ Castellà

Coneix la Vall
Benvinguts a la vall de Camprodon
Benvinguts a la vall de Camprodon
Batecs de la Vall
POCTEFA - PATRIMC@T
PATRIMC@T projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020).

PATRIMC@T proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).
Accessos directes
Què t´ha semblat la web?
Enviar