Inscripció categoria juvenil

Amb el present formulari quedarà formalitzada la inscripció de la fotografia adjuntada i l’acceptació de les bases i condicions del concurs, a fi de participar en el Concurs de Fotografia de la Vall de Camprodon organitzat per la Mancomunitat de la Vall de Camprodon.

Les dades personals estan protegides d’acord amb la disposició de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Cal omplir tots els camps del formulari.


Per a dubtes i/o més informació, podeu contactar amb l’organització a través del següent correu electrònic fotovdc@gmail.com

*Camps obligatoris

La present fotografia queda inscrita a la categoria específica “Patrimoni i natura de la Vall de Camprodon: una mirada jove al paisatge”, oberta exclusivament a participants de 12 a 17 anys.

Atenció: A criteri del jurat, aquelles fotografies que denotin una clara intrusió en els hàbitats dels animals (nius, incubació...), quedaran excloses del concurs.
Mòbil
Càmera digital


Jo en/na amb DNI , com a declaro que en/na és autor de la fotografia inscrita a través d’aquest formulari i l’autoritzo participar en el Concurs de Fotografia de la Vall de Camprodon, segons les condicions establertes :


Accepto les bases del Concurs de Fotografia de la Vall de Camprodon i la resolució inapel·lable del jurat.*

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA
VALL DE CAMPRODON
 
CATEGORIA JUVENIL
 
La Mancomunitat de la Vall de Camprodon convoca aquest Concurs Fotogràfic, obert al públic juvenil d’entre 12 i 17 anys, amb l’esperit de posar en valor la seva mirada tot destacant fotogràficament els valors del món natural, cultural i social de la Vall de Camprodon.

Hi ha una única categoria: PATRIMONI I NATURA DE LA VALL DE CAMPRODON: UNA MIRADA JOVE AL PAISATGE que inclou aquelles fotografies relacionades amb els paisatges, la flora i la fauna, la societat i el patrimoni que trobem a la Vall de Camprodon.

Les fotografies poden fer-se amb càmera digital i amb mòbil.

Si es fa un retoc, ha de ser el bàsic: lluminositat, contrast, enfoc, etc. afectant la fotografia per igual, en cap cas s’acceptaran retocs puntuals, clonacions.

 

 
Bases del Concurs

1.       Aquest concurs és obert a tots els participants d’edat compresa entre els 12 I 17 anys (menors de 18 anys)

2.       Cada fotografia inscrita, segons el formulari que es podrà trobar a http://fotovdc.blogspot.com.es/ i a www.valldecamprodon, ha d’indicar:
 
-        Títol de la fotografia
-        Lloc de realització
-        Categoria
-        Característiques tècniques
-        Descripció
-        Nom i cognoms de l’autor, adreça, població, correu electrònic i telèfon
-        Declaració de l’autor sota l’autorització expressa del pare/mare o tutor legal
 
3.       En el formulari d’inscripció per a cada una de les fotografies, els autors hauran d’omplir els camps obligatoris de la declaració, acceptació i autoritzacions a fi de tramitar correctament la participació en el concurs.
 
4.       Cada participant podrà presentar un màxim de 5 fotografies.
 
5.       El jurat podrà atorgar, si ho creu convenient, accèssits a aquelles fotografies que, tot i no obtenir premi, mereixen un reconeixement.
 
6.       Els premis seran escollits pels membres del jurat.
 
7.       Abans del lliurament de premis, els guanyadors seran avisats oportunament, via correu electrònic.
 
          En cas de no poder assistir personalment a recollir el premi, cal delegar la seva recollida, previ avís a l’organització.
 
 
8.       El lliurament de premis tindrà lloc a primers de desembre a la tarda a la sala d’actes de l’Ajuntament de Camprodon.
 
9.       El jurat estarà format per persones relacionades amb el món de la fotografia.
 
10.     L’entitat organitzadora del concurs podrà conservar les obres presentades i fer ús de les fotografies premiades amb finalitats del Concurs de Fotografia, esmentant sempre el nom de l’autor/a en els materials.
 
11.     Els autors assumeixen la responsabilitat de l’autoria i originalitat de les imatges enviades, així com del seu contingut.
 
 En cas de que els participants no siguin autors de les obres, recau en ells la responsabilitat directa dels danys i perjudicis que es puguin derivar per reclamacions dels autors originals.
 
12.     Les dades dels participants s’incorporaran a un fitxer creat per l’organització i el seu nom es publicarà en els respectius passis de presentació: dia de l’acte de lliurament de premis, espais web del concurs.
 
13.     Les dades personals estan protegides d’acord amb la disposició de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 
14.     L’organització es reserva el dret de resoldre els casos no previstos en aquestes bases.
 
La participació en el concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i la resolució del jurat  serà inapel·lable.
 
Atenció:  A criteri del jurat, aquelles fotografies que denotin una clara intrusió en els hàbitats dels animals (nius, incubació...), quedaran excloses del concurs.
 

Autoritzo l’exposició virtual de les fotografies inscrites al Concurs de Fotografia de la Vall de Camprodon, a través dels Canals Digitals de difusio de l’entitat organitzadora del concurs:*

No

Autoritzo a l’entitat organitzadora del concurs a conservar les obres presentades, i a fer ús de les fotografies premiades amb finalitats promocionals i culturals, sempre que se citi el meu nom com autor/a en materials gràfics, digitals i impressos de difusió del Concurs de Fotografia de la Vall de Camprodon.*
En qualsevol cas, els drets d´autor de les fotografies seguiran sempre en mans del fotògraf.

No

Autoritzo a l’entitat organitzadora del concurs a conservar les obres presentades, i a fer ús de les fotografies presentades i premiades amb finalitats promocionals i culturals, sempre que se citi el meu nom com autor/a en materials gràfics, digitals i impressos de difusió de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon.*
En qualsevol cas, els drets d´autor de les fotografies seguiran sempre en mans del fotògraf.

No

En cas de que els participants no siguin autors de les obres, recau en ells la responsabilitat directa dels danys i perjudicis que es puguin derivar per reclamacions dels autors originals.

Enviar
Organitza


Mancomunitat de la Vall de Camprodon
Carretera C-38, Pk. 9,60 - 17867 Camprodon
Tlf. +0034 972 740 936
www.valldecamprodon.org
Ae: mancomunitat@valldecamprodon.org